Om Snapmed

Snapmed er utviklet av fastleger, hudleger og kreftspesialister i samarbeid med fremragende teknologer. Ved hjelp av sikker teknologi gir vi deg muligheten til å få sjekket huden din av noen av Norges fremste hudleger innen 24 timer.

Eventuell videre behandling kan iverksettes uten unødvendig ventetid. Raskere avklaring og behandling er bra for deg da det både gir bedre utsikter ved alvorlig sykdom og kan spare tid og bekymring. Dette vil også øke kvaliteten og spare ressurser i helsevesenet.

Visste du at rundt 12% av alle henvendelser til fastleger er relatert til hudforandringer?

Fastleger og hudleger sliter med stadig økende ventelister for å undersøke og diagnostisere føflekker og andre hudforandringer inklusiv et stadig økende antall kreftformer. I dag er gjennomsnittlig ventetid for å få en vurdering fra spesialist 20 uker i Norge.

Snapmed er utviklet av fastleger, hudleger og kreftspesialister i samarbeid med fremragende teknologer. Ved hjelp av sikker teknologi gir vi deg muligheten til å få sjekket huden din av noen av Norges fremste hudleger innen 24 timer.

Eventuell videre behandling kan iverksettes uten unødvendig ventetid. Raskere avklaring og behandling er bra for deg da det både gir bedre utsikter ved alvorlig sykdom og kan spare tid og bekymring. Dette vil også øke kvaliteten og spare ressurser i helsevesenet.

Vi håper du blir fornøyd med tjenesten.

Med vennlig hilsen, Oss i Snapmed.

Våre hudleger