Viktig nyhet: Huden kan vise tegn på COVID-19

12. april 2020 / Christin Groven
Ikke overraskende ser det ut som symptomer som er vanlige ved andre virusinfeksjoner.

Ulike former for utslett er ikke uvanlig ved en del virussyndromer. Inntil nylig har imidlertid ingen utslett blitt beskrevet som en del av COVID-19-infeksjonen.

I løpet av de siste ukene ser det imidlertid ut til at dette har endret seg. Omtrent en femtedel av COVID-pasientene på sykehuset Alessandro Manzoni i Lecco, i Nord-Italia, viste nylig forandringer i huden som ikke kan tilskrives noe annet.1 Det er overraskende nyheter.

Omtrent halvparten av pasientene viste disse kutane symptomene med det samme, rundt den tiden de begynte å føle seg syke; resten utviklet symptomene mens de lå på sykehuset. Symptomene så på forskjellige måter ut som rødt utslett, elveblest, eller i ett tilfelle vannkopper. Symptomene var for det meste på undertøyet deres. Noen klaget på kløe. Alle symptomene forsvant i løpet av noen få dager.

Interessant nok så det ikke ut til å være noen sammenheng mellom utbruddet eller alvorlighetsgraden av disse symptomene og alvorlighetsgraden av infeksjonen generelt.

Det viktigste av alt, det hudlegen som hadde tilsyn med disse pasientene observerte, var at de forskjellige hudforandringene ikke var vesentlig forskjellige fra de som kan oppstå ved andre typer virusinfeksjoner.

De kan være så like at en sak som involverte COVID hudforandringer faktisk lurte erfarent medisinsk personell på et sykehus i Thailand nylig.2 Legene der diagnostiserte en pasient med denguefeber, etter som symptomene var like. Bare ved henvisning til et større sykehus ble den riktige diagnosen stilt, fordi pasienten utviklet pusteproblemer.

Helsepersonell over hele verden kan ikke lenger utelukke COVID-infeksjon når de til og med ser vanlige små vaskulære utbrudd som de tror kan være av viral opprinnelse.

Hva som skjer nede i huden er ennå ikke kjent. Vi vil rapportere når vi får fakta om saken. COVID-utslett kan være en nevrologisk prosess, eller unormal koagulering, 3 eller kanskje en slags komplisert immunrespons. Vi vet bare ikke.

Det viktige å vite for nå er at datasettet om hud og koronavirus har forandret seg. Selv om det ikke betyr COVID-19-infeksjon i seg selv, er hudutslett nå i det minste en del av sjekklisten for diagnose.

1J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 26. doi: 10.1111/jdv.16387. [Epub ahead of print]

2J Am Acad Dermatol. 2020 Mar 22. Pii: S0190-9622[20]20454-0. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.036.

3J Thromb Haemo. 2020 Apr; 18(4): 844-47.

Har du spørsmål om huden din? Få hjelp av våre hudleger.