Er soleksponering faktisk bra for deg? (Del 2)

1. juni 2020 / Christin Groven
Spørsmål om nitrogenoksid

For noen uker siden publiserte vi en mulig grunn til de klare fordelene med sollys på huden din. Vi har mange ganger fortalt at litt soleksponering er bra for deg, så lenge du ikke overdriver. En grunn er forbindelsen med vitamin D, og det var substansen i det lille blogginnlegget vårt.

Vi lovet et nytt innlegg, og her er det. Det handler om nitrogenoksidveien, en annen måte der sollys - igjen, begrenset sollys - ser ut til å være i stand til og gjøre gode ting for deg.

Dette vil ikke endre noen av reglene for soleksponering som hjelper deg med å beskytte deg mot solbrenthet og hudkreft. Det er og har alltid vært sant at for mye sol er dårlig for deg, til og med farlig.

Det finnes et veldig interessante funn om naturlig nitrogenoksid som hjelper med å forklare hvorfor det er flere helsemessige fordeler ved soleksponering enn vi pleide å tro.

Dr. Richard Weller, Edinburgh, står i spissen for forskningen på dette området. I 1996 ga han ut den første beskrivelsen av produksjon av nitrogenoksid på hudoverflaten. Det hadde nylig blitt publisert et nobelpris-arbeid som viste hvordan nitrogenoksid utvidet blodkar og dermed bidro til å regulere blodtrykket. Det er en kjent geografisk sammenheng mellom lavere blodtrykk og klima med mye solskinn, noe som kan ha noe med dette å gjøre.

Men det mistenkes også at nitrogenoksid var involvert i andre fysiologiske funksjoner. Dr. Weller og andre team i Storbritannia, Tyskland og USA ville undersøke dette, og begynte med å studere effekten av nitrogenoksid på overlevelse av hudceller etter soleksponering. De var i stand til å vise reduserte dødsrater av keratinocytter, en type hudcelle, i eksperimenter på mus, selv om de ikke var i stand til å gjenskape denne effekten hos mennesker. Ved å føre arbeidet videre på en annen måte, var de i stand til å vise at menneskets hud inneholder store lagre med nitrogenoksider (NOx) som er fotoredusert av UV-stråling, som igjen frigjør nitrogenoksid som er i sirkulasjon ... hvoretter den kjente virkningsmekanismen som senker blodtrykket oppstår.

Arbeidet innen dette feltet har siden blitt utvidet. Den solmedierte nitrogenoksidveien viser seg å ha en rolle i enda flere reguleringsprosesser. UV-eksponering for hele kroppen kombinert med orale nitrater har vist seg å forbedre ytelsen til trente syklister, og nitrogenoksid med UV-lys kan være det som ser ut til å undertrykke overvekt og metabolsk syndrom hos rotter som spiser mye fett.

Studier som dette betyr ikke at du kan sole deg frem til en badedraktkropp, eller til seier i Tour de France. Men de er ledetråder for hvordan litt sollys gir fordeler ved hjelp av nitrogenoksid på huden. De nyeste undersøkelsene viser i disse dager fremskritt innen hjerte- og kar-helse. Feltet utvides stadig.

Totalt sett er dataene oppmuntrende nok til at forholdet risiko/fordeler for eksponering for sollys begynner å bli undersøkt på nytt i Europa, Australia og USA.

For å gjenta, dette vil aldri bety at å bake seg i solen er bra for deg. Men det betyr at litt sollys, gjennom minst to virkningsmekanismer, faktisk er positivt. Hvis det er noe som illustrerer at det medisinske samfunnet aksepterer ideen, kan du nå kjøpe solkrem over disk som beskytter deg mot ultrafiolett stråling, og som samtidig tillater normal frigjøring av nitrogenoksid fra soleksponert hud.

For å si det slik vi gjorde i innlegget vårt om D-vitaminer; vi vil ikke trekke tilbake noen av forbrenning- og kreftvarslene våre, men vi vil si at solskinn, i fornuftige mengder, faktisk er en veldig god ting. Og nå vet vi mer om hvorfor.

Har du spørsmål om huden din? Få hjelp av våre hudleger.