Absorberer systemet ditt ingrediensene i solkrem?

23. mars 2020 / Christin Groven
En ny studie sier ja, men ikke noe å bekymre seg for mye om

Det ble snakk om sommerplaner med kolleger nylig, da et interessant tema kom opp. Er det sant at kroppen din kan absorbere noen av ingrediensene i solkremer? Og er ikke dette farlig?

Ikke overraskende finnes det forskning på dette, og noe av denne forskningen er av nyere dato - sist publisert i starten av 2020 i Journal of the American Medical Association.1

Vi vet fra studier før dette at det er en viss kroppslig absorpsjon av minst fire ingredienser som er aktive i vanlige solkremer. De har blitt studert fordi disse tingene overvåkes av FDA i USA som løst tilsvarer Helse- og sosialdepartementet her hjemme. For ingredienser i solkrem overvåkes tiden det tar før verdiene av visse stoffer overstiger et spesifikt nivå i blodet. I denne studien var det 0,5 nanogram/milliliter (ng/ml).

Ideen med denne studien var å vurdere mengden og hurtigheten av absorpsjon av 6 aktive ingredienser under forhold som tilsvarer normal og ekstrem bruk(. Disse var avobenzon, oksybenzon, oktokrylen, homosalate, oktisalat og oktinoxat.

48 friske deltakere fra solfylte West Bend, Wisconsin, USA, ble tilfeldig bedt om å bruke hudkrem, aerosol spray, spray uten aerosol eller pumpespray. Dekningen ble standardisert til 2 milligram per kvadratcentimeter over 75% av overflaten på kroppen, og applikasjonen ble gjentatt med bestemte intervaller. Det ble tatt blodprøver for å se hvor mye av stoffene i solkremen, om noen, trengte gjennom huden og ble tatt opp i blodet.

Gjennomsnittlig konsentrasjon av alle de 6 ingrediensene overskred terskelverdien på 0,5 ng/ml etter dag 1, etter en enkelt påføring. Etter studiens slutt overskred de ganske mye.

For avobenzon var de maksimale konsentrasjonene 7,1 ng/ml for lotion, og rundt 3,5 ng/ml for sprayene.

Konsentrasjonen av oksygenbenzon var 258,1 ng/ml for lotion og 180,1 for spray med aerosol. De andre produktene ga tall som var mellom disse. Mønsteret med de alle var at absorpsjonen var høyest med kremer. Så hva betyr dette? Er det ille?

Ikke i seg selv. FDA-målestokken er bare terskelen for å utelukke noen av de vanlige sikkerhetsstudiene som brukes til å godkjenne solkremer. Det er ganske konservativt, og det er stort sett vilkårlig. Videre ble denne studien omtalt som et maksimalt testforsøk av bruken; dosene overskred langt over det som sannsynligvis vil bli brukt av en gjennomsnittlig soler på stranden.

Disse tallene betyr ikke nødvendigvis at folk ikke skal bruke solkremer som inneholder disse ingrediensene.

Men la oss si at ingrediensene blir brukt i veldig, veldig høy konsentrasjon - er de ikke trygge? FDA jobber med saken. Ved normalt bruk er svaret nei. Men de ser nærmere på dette, og vil utvide til 12 på listen over ingredienser i solkrem de ønsker å vite mer om.

I mellomtiden, bør du fortsette å bruke solkremer? Absolutt. Her er selv forsiktige reguleringsbyråer enstemmige.

Mens vi venter, er det noen ingredienser i solkrem som allerede er kjent for å være trygge? Ja. Det finnes to. Det er solkrem med sinkoksid og titandioksid. De absorberer ikke i det hele tatt.

American Academy of Dermatology sier at hvis du er bekymret, eller vil vente på de nye resultatene, kan du bruke disse i mellomtiden.

Når det gjelder ny informasjon, vil vi gi deg beskjed når den kommer.1Matta MK, et al. JAMA. 2020 Jan 21;323(3):256.

Har du spørsmål om huden din? Få hjelp av våre hudleger.