Melanoma

Melanoma is a tumor that arises in the ‘melanocyte’ cells in your skin that carry melanin, the pigment protein that gives you a tan and that makes moles brown.

Beskrivelse

Det generelle rådet er å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant.

Det finnes melanoma som oppstår i celler som ikke produserer melanin også. Disse er relativt sjeldne, men man bør være oppmerksom på dette også, spesielt hvis noen i familien tidligere har hatt melanoma.

I hovedsak er melanoma assosiert med føflekker. Man bør være klar over at melanoma kan oppstå overalt på kroppen, selv under neglene eller i øynene.

Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Reggea-artisten Bob Marley døde som følge av melanoma under neglen på en av tærne sine.

Forekomst

Melanocyttene kan noen ganger starte å dele seg ukontrollerbart på grunn av DNA-skade som følge av sol som noen muligens kan være predisponert for på grunn av gener. I de fleste tilfeller skjer dette i en føflekk.

Hvis den ukontrollerte celledelingen, det vi ofte omtaler som kreft, blir oppdaget tidlig og ikke har spredd seg dypt i huden kan man kirurgisk fjerne kreftvevet.

Dersom melanomet har spredd seg til dypt i huden må det fjernes raskt og hudlegen må nå også holde utkikk etter tegn på melanom andre steder. Dette både fordi du kan ha en genetisk sårbarhet mot melanom og fordi tilfellet av melanom som ble fjernet kan ha utløst melanom andre steder i huden.

Har det kommet så langt at melanomet har spredd seg lokalt eller systemisk (til andre organer) må du få henvisning til en kreftlege.

Prognose

Overlevelse av melanom varierer mye og er avhengig av typen samt hvilket stadie melanomet blir oppdaget og du får behandling. Legen din må gi rådgivning om dette.

Har du spørsmål om huden din? Få hjelp av våre hudleger.